Flekkfeber etter opphold i Sør-Afrika

Henriksen AZ, Bevanger L, Bergh K Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Sykdommer forårsaket av rickettsier er sjeldne i Skandinavia. Rickettsiosene er inndelt i tyfusgruppen, flekkfebergruppen og busktyfusgruppen på grunnlag av antigent slektskap mellom ulike rickettsiaarter. Rickettsioser overføres til mennesker via insektvektorer. De fleste sykdommer i flekkfebergruppen overføres via flåttbitt, mens midd er vektor ved busktyfus og lus og lopper vektorer ved henholdsvis epidemisk og endemisk tyfus. Vi omtaler tre pasienter som fikk feber og utslett etter hjemkomst fra ferie i Sør-Afrika. Diagnosen flekkfeber, mest sannsynlig forårsaket av Rickettsia conorii, ble stilt på grunnlag av klinisk undersøkelse og positiv serologisk prøve. Økende reisevirksomhet gjør at det er nødvendig også for norske leger å kjenne til rickettsioser, ikke minst for å kunne informere dem som reiser til endemiske områder om smitteprofylakse.

Anbefalte artikler