Fisk, fiskeoljer, arytmier og plutselig død

Landmark K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Individer med et høyt inntak av fiskeoljer som inneholder omega-3-fettsyrer (eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre), har lavere kardiovaskulær sykelighet og dødelighet enn andre. Fiskeoljers gunstige effekt på utviklingen av koronar hjertesykdom har vært knyttet til deres antiaterogene og antitrombotiske virkning. Nyere studier har imidlertid indikert at fisk/fiskeoljer også kan beskytte mot alvorlige ventrikulære arytmier og plutselig død.

En rekke dyreeksperimentelle undersøkelser har vist at fiskeoljer kan forhindre utvikling av ventrikkeltakykardi og -flimmer. I flere observasjonelle undersøkelser hos mennesker har inntak av omega-3-fettsyrer vært forbundet med lavere risiko for plutselig død. Noen undersøkelser har videre antydet at inntak av fiskeoljer kan forhindre utviklingen av ventrikulære arytmier.

Det er mulig at fiskeoljers gunstige effekt på arytmier er uavhengig av deres antiaterogene og antitrombotiske egenskaper. Det er holdepunkter for at fiskeoljer direkte kan påvirke ioneflukser i hjertemuskelceller.

Anbefalte artikler