Fisk, fiskeoljer, arytmier og plutselig død

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Individer med et høyt inntak av fiskeoljer som inneholder omega-3-fettsyrer (eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre),har lavere kardiovaskulær sykelighet og dødelighet enn andre. Fiskeoljers gunstige effekt på utviklingen av koronarhjertesykdom har vært knyttet til deres antiaterogene og antitrombotiske virkning. Nyere studier har imidlertidindikert at fisk/fiskeoljer også kan beskytte mot alvorlige ventrikulære arytmier og plutselig død.

  En rekke dyreeksperimentelle undersøkelser har vist at fiskeoljer kan forhindre utvikling av ventrikkeltakykardi og-flimmer. I flere observasjonelle undersøkelser hos mennesker har inntak av omega-3-fettsyrer vært forbundet med lavererisiko for plutselig død. Noen undersøkelser har videre antydet at inntak av fiskeoljer kan forhindre utviklingen avventrikulære arytmier.

  Det er mulig at fiskeoljers gunstige effekt på arytmier er uavhengig av deres antiaterogene og antitrombotiskeegenskaper. Det er holdepunkter for at fiskeoljer direkte kan påvirke ioneflukser i hjertemuskelceller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media