Er det en sammenheng mellom kreativitet og stemningslidelser?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forestillingen om en sammenheng mellom kreativitet og galskap går mer enn 2 000 år tilbake i vår kultur. I løpet av desiste ti årene er dette forholdet blitt gjenstand for systematiske vitenskapelige undersøkelser, hovedsakelig medutgangspunkt i skjønnlitterære forfattere. I artikkelen gjennomgås de viktigste empiriske studiene på området.Resultatene indikerer at stemningslidelser generelt, spesielt lidelser i det bipolare spektrum samt relaterte problemersom alkoholisme og selvmord, forekommer hyppigere hos forfattere enn i befolkningen generelt. Stemningslidelser ogkreativitet forekommer også hyppigere hos nære slektninger av forfattere enn hos slektninger av tilsvarendekontrollgrupper. Mulige årsaksmessige sammenhenger mellom kreativitet og stemningslidelser diskuteres. De kliniskeimplikasjoner av en slik forbindelse, spesielt med henblikk på behandling, drøftes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media