Dyrebitt ved Oslo Kommunale Legevakt

Dahl E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Alle Skadepoliklinikkens datajournaler i en toårsperiode der pasienten hadde fått diagnosen dyrebitt, ble gjennomgått som ledd i intern kvalitetssikring. Blant 1051 episoder var 503 (48%) hos kvinner og 147 (14%) hos barn under 16 år. 951 bittskader (90%) ble behandlet uten lukking. Halvparten av pasientene fikk ikke primært antibiotika, en tredel fikk penicillin. Tetanusstatus var vurdert i 1015 journaler (97%). De fleste bittskadene skyldtes hund (76%), katt (17%) og hest (2%). 118 hundebitt (15%), åtte kattebitt (4%) og ti hestebitt (53%) var hos barn. Flere hunde- enn kattebitt kom til behandling innen 12 timer. Blant hunderasene var schæfer den som hyppigst skadet mennesker. Hunder bet flest menn, katter helst voksne kvinner og hester helst unge piker. Hunder bet barn ofte i ansikt/hode, voksne i hendene, mens katter bet både barn og voksne mest i hendene. De fleste bittskadene var overflatiske og tilhelte greit uten antibiotika eller med vanlig penicillin etter sårbehandling uten sutur. Legevaktens skademateriale er stort og velegnet for forskning og produktkontroll, men standardiserte skjemajournaler anbefales for bedre registrering av relevante opplysninger.

Anbefalte artikler