Diagnostisk molekylærbiologi ved brystkreft

Andersen TI, Børresen-DaleA-L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Studiene av molekylærgenetiske forandringer ved brystkreft har langsomt økt vår forståelse av den biologiske prosess som forandrer en normal brystepitelcelle til en brystkreftcelle med invasive og metastaserende egenskaper.

Kimbane (germ-line)-mutasjoner i genene BRCA1 og BRCA2 ser ut til å kunne forklare hovedandelen av tilfellene av hereditær brystkreft. Helsevesenet tilbyr genetisk utredning og veiledning til brystkreftfamilier. Hensikten er å gi risikopersonene intervensjon slik at kreftutvikling kan påvises på et tidligst mulig stadium.

Undersøkelser av ulike molekylærgenetiske forandringer i tumor kan i fremtiden komme til å få betydningfor diagnostikk, prognosevurdering og valg av terapi for den enkelte brystkreftpasient. En bedret forståelse av de molekylærgenetiske forandringer som fører til utvikling av brystkreft, kan dessuten komme til å danne grunnlaget for nye behandlingsstrategier som er rettet mot spesifikke genetiske forandringer i tumor.

Anbefalte artikler