Behandling av fokale leddbruskskader i kne

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Modne kondrocytter har svært liten evne til å dele seg, og leddbruskskader tilheler svært dårlig. Skader som går inn ibein, fører til blødning og frigiving av pluripotente mesenkymale stamceller fra spongiøst bein og beinmarg. Dissecellene har i utgangspunktet potensial til utvikling av ulike typer bindevev inkludert bein og brusk. Tilførsel avdisse cellene kan også skje terapeutisk fra åpninger i det subkondrale beinet i bunnen av brusklesjoner. Da det i dissetilfellene tilføres ikke-kondrocyttdeterminerte celler, dominerer imidlertid reparasjonsvevet av fiberbrusk.Fiberbrusken er arrvev og mangler den hyaline bruskens kvaliteter. Transplantasjon av autologe kondrocytter dyrket ilaboratorium ble først gjort på pasienter i Göteborg i 1987. Resultatene synes så langt gode med danning avhyalinliknende brusk, og metoden har derfor vært under videre utprøvning flere steder i USA og Europa de siste parårene. Regionsykehuset i Tromsø og Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass startet et prosjekt med metoden i 1996.Oppfølging ved seks måneder hos de første 12 pasientene våre viser bedring av symptomer og knefunksjon. Metoden syneslovende, men ytterligere dokumentasjon er nødvendig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media