Tumorsuppressorer - gener og proteiner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kreft kan sees på som en genetisk sykdom i den betydning at genetiske endringer (mutasjoner) i kroppsceller kan væreårsak til at en kreftsvulst etableres og utvikles. Mesteparten av vår viten om kreftassosierte gener og deresgenprodukter er tilkommet de siste20 år. Ikke minst har identifiseringav tumorsuppressorgener (TSG) som normaleveksthemmende eller apoptoseinduserende (programmert celledød) gener økt vår forståelse av hvordan mutasjonerforårsaker/bidrar til kreftutvikling. Det er i dag isolert er rekke ulike tumorsuppressorgener som koder for membran-,cytosol-, eller kjerneproteiner. Felles for dem er at de som oftest er funksjonelt inaktivert i kreftceller. Mange avdem er involvert i arvelige kreftsykdommer eller syndromer ved at én mutert genkopi nedarves eller erverves i kimbanen,hvilket gjør individet disponert for angjeldende sykdom. Flere tumorsuppressorgener, blant annet TP53, RB1 og CDKN2A,er involvert i cellesyklusmaskineriet. TP53 er det hyppigst muterte tumorsuppressorgenet i humane kreftsvulster (i merenn 50% av alle solide svulster). Proteinet, p53, kan indusere transkripsjon (avlesning til mRNA) av et gen med denfølge at cellene stopper i cellesyklus. Skadet DNA kan så repareres eller cellen kan gå inn i apoptose. I tillegg til åøke vår patogenetiske forståelse har identifiseringen og karakteriseringen av tumorsuppressorgener og deresgenprodukter også åpnet muligheter for nye diagnostiske og prognostiske tester. Endelig er flere avtumorsuppressorgenene blant de mest lovende mål for genterapi ved kreftsykdom og andre hyperproliferativesykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media