Tradisjonell og moderne medisin i Ngami

Boonstra E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hverdagen til Senior District Medical Officer for Ngami-distriktet i det nordvestlige Botswana er full av samfunnsmedisinske utfordringer. I mitt forrige reisebrev skisserte jeg noen av oppgavene til Senior District Medical Officer og kom inn på de største helsemessige utfordringer man står overfor i dette distriktet: HIV/AIDS-epidemien, tuberkulose og malaria. Helsevesenet i Botswana er en blanding av tradisjonell og moderne medisin. Den tradisjonelle medisinen har sin forankring i den botswanske og afrikanske kulturen, den moderne medisin ble introdusert i midten av forrige århundre av David Livingstone og fra århundreskiftet videreført av misjonssykehusene. Jeg vil ta leseren med på et møte mellom moderne og tradisjonell medisin når det gjelder HIV og AIDS. Til slutt omtales en tuberkuloseepidemi blant basarwafolket.

Anbefalte artikler