Telomerer, telomerase og kreftutvikling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I somatiske celler forkortes telomerene for hver mitose inntil et kritisk punkt der cellulær senescens utløses.Telomerene forkortes fordi DNA-polymerase ikke kan syntetisere den distale delen av kromosomenes DNA. Hos mennesketbestår telomert DNA av heksameren TTAGGG, som er repetert over et område på 15 kilobaser. Embryonale celler, stamcellerog mannlige kjønnsceller uttrykker enzymet telomerase, som syntetiserer denne telomere sekvensen og derved forhindrerat telomerene forkortes. Telomeraseaktivitet tilkommer som ledd i den neoplastiske prosess og kan påvises i mer enn 85%av de invasive krefttilfellene. Kunnskapen om telomerlengde, telomeraseaktivitet og celleudødelighet kan bli nyttig somledd i diagnostikk, prognosevurdering og behandling av fremtidige kreftpasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media