Penisfraktur

Schrama J, Skjetne O, Vada K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Penisfraktur er en ruptur av tunica albuginea corporis cavernosi penis. Rupturen er som oftest ensidig, men dobbelsidige rupturer forekommer. Kombinasjon med skade av corpus spongiosum urethrae sees også. En ruptur kan opptre ved stump vold mot en erigert penis, som oftest i forbindelse med samleie eller kraftig manipulasjon. Diagnosen er lett å stille med den typiske sykehistorien og klinisk undersøkelse. Tilstanden sees sjelden. Det redegjøres for to pasienter med slike skader. Vi anbefaler umiddelbar operasjon ved akutt skade, med samtidig reparasjon av eventuell urethraruptur.

Anbefalte artikler