Parese av øvre skrå øyemuskel

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Parese av øvre skrå øyemuskel (m. obliquus superior) er den hyppigste form for paretisk skjeling i strabismekirurgiskpraksis. Det er dessuten den vanligste årsaken til kombinasjonen vertikal skjeling og tvangshodestilling. Diagnosenstilles klinisk på bakgrunn av oppadskjeling (hypertropi) med størst skjelevinkel med øyeeplet i addusert stilling,samt økning av skjelevinkelen ved å skakke hodet mot den affiserte side. Hos mange pasienter domineres bildet av ensekundær overfunksjon av den ipsilaterale m. obliquus inferior. Behandlingen er derfor i de fleste tilfeller etsvekkende inngrep (tilbakelegging) på denne muskelen. Vi presenterer et retrospektivt operasjonsmateriale på 22pasienter med kongenitt (n = 16) og ervervet (n = 6) obliquus superior-parese. 20 pasienter (91%) ble primært operertmed tilbakelegging av ipsilaterale m. obliquus inferior. Hos fem pasienter måtte vi gjøre to eller flere operasjoner.Sluttresultatet ble bedømt som vellykket hos 19 pasienter (86%) ut fra symptombedring og objektive målinger. Vikonkluderer med at operasjon for obliquus superior-parese i de aller fleste tilfeller gir et godt resultat. Diagnosenkongenitt obliquus superior-parese bør overveies hos barn med torticollis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media