Onkogener - "råkjørere" på signalveier som styrer celledeling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Etter 20 år med intens forskning omkring onkogener og deres virkemåte har vi nå skaffet oss en betydelig innsikt iregulering av cellevekst og celledeling i normale celler. Samtidig vet man en hel del om hva som går galt nårcelledelingen kommer ut av kontroll og normale celler omdannes (transformeres) til kreftceller. Vi gir her en litenoversikt over onkogenforskningen og den type innsikt den har gitt oss. Fremdeles har vi bare en gryende forståelse avde underliggende cellulære og molekylære mekanismene som er involvert i regulering av celledeling, men bitene ipuslespillet settes på plass i et stadig raskere tempo. Dette skyldes i stor grad det paradigmeskiftet i forskningensom etableringen av genteknologiske teknikker har medført. I tillegg foregår forskningen mer og mer på tvers avdisipliner, slik at f.eks. nye funn innen utviklingsbiologi stadig oftere viser seg å ha viktige implikasjoner foronkogenforskningen og vice versa. Et viktig mål for fremtiden må være å skaffe seg en komplett oversikt over alleonkogener og tumorsuppressorgener og deres funksjoner. Parallelt med dette er utfordringen å utnytte denne kunnskapentil utvikling av bedre og mer målrettede behandlingsformer for kreft. Den økte innsikten onkogenforskningen gir, vilsannsynligvis føre til en kraftig økning i behovet for, og potensialet til, molekylærgenetisk diagnostikk av ulikekreftformer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media