Onkogener - "råkjørere" på signalveier som styrer celledeling

Johansen T, Bjørkøy G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Etter 20 år med intens forskning omkring onkogener og deres virkemåte har vi nå skaffet oss en betydelig innsikt i regulering av cellevekst og celledeling i normale celler. Samtidig vet man en hel del om hva som går galt når celledelingen kommer ut av kontroll og normale celler omdannes (transformeres) til kreftceller. Vi gir her en liten oversikt over onkogenforskningen og den type innsikt den har gitt oss. Fremdeles har vi bare en gryende forståelse av de underliggende cellulære og molekylære mekanismene som er involvert i regulering av celledeling, men bitene i puslespillet settes på plass i et stadig raskere tempo. Dette skyldes i stor grad det paradigmeskiftet i forskningen som etableringen av genteknologiske teknikker har medført. I tillegg foregår forskningen mer og mer på tvers av disipliner, slik at f.eks. nye funn innen utviklingsbiologi stadig oftere viser seg å ha viktige implikasjoner for onkogenforskningen og vice versa. Et viktig mål for fremtiden må være å skaffe seg en komplett oversikt over alle onkogener og tumorsuppressorgener og deres funksjoner. Parallelt med dette er utfordringen å utnytte denne kunnskapen til utvikling av bedre og mer målrettede behandlingsformer for kreft. Den økte innsikten onkogenforskningen gir, vil sannsynligvis føre til en kraftig økning i behovet for, og potensialet til, molekylærgenetisk diagnostikk av ulike kreftformer.

Anbefalte artikler