Om tobakk, takk!

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no  kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Statens tobakksskaderåd har vært på Internett siden 1997 (http://www.tobakksskade.no/). Rådet har gode erfaringer med å presentere sin virksomhet og ikke minst gi praktisk informasjon via nettet. Foruten fakta om røyking og helseskader, gir Tobakksskaderådet oversikt over alle lover og forskrifter som omhandler vern mot tobakksskader. - Både journalister og helsepersonell har for eksempel utbytte av å lese våre pressemeldinger, og et stadig økende antall skoleelever (1) har tilgang på mye relevant stoff fra våre sider, forteller Kari Huseby, som er prosjektleder for Røyketelefonen, ett av tilbudene på nettstedet. Tobakksskaderådet samarbeider også med SOL Helse. På Helsenett (http://www.sol.no/helse/royk/) er det opprettet en elektronisk spørsmålstjeneste om røyking hvor man kan sende inn spørsmål og der spørsmål og svar også blir tilgjengelig for andre.

Anbefalte lenker Tobakksskaderådet har samlet nyttige lenker til den som vil oppdatere seg på området. Tobacco BBS (Bulletin Board System) (http://www.tobacco.org/) er et nettsted for den som leter etter nyhetsstoff og informasjon om tobakk. - Denne siden er svært nyttig, og er antakelig den siden som gir best oversikt over nyhetsstoff om tobakk, mener Rita Lindbak, en av de ansvarlige for Tobakksskaderådets hjemmesider. Her er det lenker til mye dagsaktuelt stoff, hovedsakelig hentet fra artikler i amerikanske aviser om tobakksindustrien og de etter hvert mange erstatningssøksmålene som følger i kjølvannet av tobakksskadene. Også hemmeligholdte dokumenter som er blitt frigitt gjennom rettssaker, finnes her. Stoffet er kronologisk ordnet etter tema, men kan likevel virke uoversiktlig. - Uansett er denne siden å anbefale, mener Lindbak.

Andre nyttige lenker ASH (Action on Smoking and Health) (http://ash.org/) er en ideell organisasjon som også ligger langt fremme på nyhetssiden. I motsetning til Tobacco BBS, tilbyr ASH noe egenprodusert stoff. The Tobacco Control Archives (http://galen.library.ucsf.edu/tobacco/), har som mål å samle og gi adgang til artikler, upubliserte dokumenter og andre relevante ressurser. WHO - Tobacco or Health (http://www.who.ch/psa/toh.htm) er faktaspekket og bringer rapporter om tobakk produsert av Verdens helseorganisasjon. Her kan man blant annet gå inn på verdenskartet og klikke seg frem til det landet man ønsker fakta om. Tobacco Control Resource Center - Tobacco Resources on the Internet (http://www.tobacco.neu.edu/links/tlinks.htm) er også et greit startsted for den som er på jakt etter røykestoff med oversikt over mange interessante områder på nettet.

Bruk avisene Statens tobakksskaderåd råder Internett-brukere til å prøve avissidene i nyhetsjakten, og da særlig amerikanske aviser som ofte skriver om tobakk. De fleste har dessuten gode søkemuligheter også til stoff av eldre dato. Prøv for eksempel: The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/), Los Angeles Times (http://www.latimes.com/), USA Today (http://www.usatoday.com/). Nå som generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland, varsler nådeløs krig mot tobakksgigantene (2), er det all grunn til å følge med. Det gjør du lettest på nettet!

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler