Molekylærbiologisk diagnostikk av sarkomer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sarkomene er en mangeartet gruppe ondartede svulster, vesentlig med trekk fra binde- og støttevev, som ofte kan værevanskelige å skille histologisk både innbyrdes og fra andre svulsttyper. Takket være ny kunnskap om hvilke gener som erinvolvert i spesifikke translokasjoner i en del av sarkomtypene, kan man nå med molekylærbiologisk diagnostikk merpresist bestemme undertypene. Økende kjennskap til de molekylærbiologiske defekter som kan være av betydning forterapirespons og prognose kan i fremtiden bli et viktig redskap også klinisk. Det er imidlertid et problem at dissesvulstene er relativt sjeldne og heterogene, slik at det kan være vanskelig å samle tilstrekkelig store sammenliknbarepasientgrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media