Kan vi stole på egenerklærte røykevaner?

Foss OP, Haug K, Hesla PE, Lund-Larsen PG, Vasli LR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sannhetsverdien av egenerklærte røykevaner er blitt belyst ved å sammenholde egenrapporterte røykevaner med konsentrasjon av serum-tiocyanat. Relasjonen mellom det oppgitte daglige antall sigaretter og serum-tiocyanat som ble registrert ved befolkningsundersøkelsen i Oppland fylke 1976-78 brukes som referanse ved vurderingen av sannheten av røykeerklæringene gitt av norske soldater som tjenestegjorde i Libanon, av pasienter med aterosklerose i underekstremitetene og ved røykeintervensjon hos kvinner. De som sa at de tidligere aldri hadde røykt regelmessig og hadde sluttet å røyke var sannferdige. Blant dem som sa de hadde sluttet å røyke var en del sannferdige, men andre var, bedømt ut fra tiocyanatverdiene, fortsatt røykere, til dels storrøykere. Mange røykere var langt mer eksponert for tobakksrøyk enn det oppgitte daglige antall sigaretter skulle tilsi. Når spørsmålene om røyking stilles på en nøytral måte, er svarene stort sett sannferdige. Hvis spørsmålene kan virke personlige og ubehagelige og berøre følelser eller eventuelt dårlig samvittighet, kan man ikke regne med at svarene alltid er korrekte.

Anbefalte artikler