Forbytting av legemidler

Eggen BM, Jamtli B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tall fra Meldesentralens database viser at forbytting av legemidler jevnlig forekommer ved norske sykehus. Navne- eller emballasjelikhet kombinert med mangelfulle eller uhensiktsmessige rutiner for merking, kontroll og oppbevaring synes ofte å være årsak til forbytting av legemidler.

Anbefalte artikler