Er lungekreftbehandlingen preget av nihilisme?

Aasebø U Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Lungekreft er i dag ikke den vanligste kreftform, men det er den mest dødelige både hos menn og kvinner. Det vil i 1998 være ca. 2000 nye tilfeller, hvorav 1500 vil dø i løpet av det første året. Femårsoverlevelse er fortsatt 8-13%, det samme som for 20-30 år siden. Antall nye tilfeller vil øke frem mot år 2020, før helseopplysning og tiltak mot røyking forhåpentligvis vil ha effekt og føre til redusert sigarettrøyking og nedgang i antall lungekrefttilfeller. Vi ser allerede i dag en avflating i økningen av lungekreftinsidens hos menn, mens økningen hos kvinner, spesielt yngre kvinner, fortsetter.

Anbefalte artikler