Effekt av bekkenbunnstrening på stressinkontinens

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Flere randomiserte klinisk kontrollerte undersøkelser har vist 60-70% helbredelse/bedring av stressinkontinens etterstyrketrening av bekkenbunnsmusklene. Hensikten med denne undersøkelsen var å undersøke om et spesieltbekkenbunnstreningsprogram gir samme effekt som i en randomisert studie når det prøves ut i vanligfysioterapipraksis.

  36 kvinner med stressinkontinens, gjennomsnittsalder 49 år (variasjonsbredde 25-67 år), ble inkludert i studien.Alle ble undersøkt med hensyn til maksimal kontraksjonskraft målt med vaginal trykkmåler. Effektvariabler var kvinnenesselvrapportering av bedring (femdelt skala fra helt bra til verre) samt evaluering på "lekkasjeindeks" (registrering avgrad av lekkasje under 13 ulike aktiviteter på en femdelt skala). Kvinnene trente intensivt i seks måneder med 8-12kontraksjoner i tre serier per dag, samt en gang i uken i grupper hos spesialutdannet fysioterapeut.

  24 av kvinnene (67%) rapporterte å være helt bra eller betydelig bedre. Fem pasienter var noe bedre, mens fem ikkehadde registrert noen bedring. Studien indikerer at bekkenbunnstrening utført i primærhelsetjenesten kan gi goderesultater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media