Diagnostisk molekylærbiologi ved solide svulster - thyreoidea

Haugen DRF, Varhaug JE, Akslen LA, Lillehaug JR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kreft i skjoldkjertelen er ingen hyppig sykdom, men viser oss et tumorpanorama med svært forskjellige kliniske forløpsformer og ulik molekylærgenetisk basis. I svulstene utgått fra C-cellene finner vi eksempler på arvelig kreftsykdom der molekylærbiologisk diagnostikk er tilgjengelig og får stor terapeutisk konsekvens gjennom profylaktisk kirurgi. I svulstene utgått fra follikkelepitelet har påvisning av mutasjoner i TSH-reseptor, forandringer i ret-genet og endret uttrykking av andre vekstfaktorreseptorer også gitt kunnskap om vekstregulering og svulstutvikling, men uten at dette har gitt så stor praktisk uttelling foreløpig. I artikkelen presenterer vi status for molekylærbiologisk kunnskap om thyreoideacancer.

Anbefalte artikler