Diagnostisk molekylærbiologi ved prostatacancer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Studiene av molekylærgenetiske forandringer ved prostatacancer bedrer litt etter litt vår forståelse av den biologiskeprosess som forandrer en normal epitelcelle i prostata til en adenokarsinomcelle med invasive og metastaserendeegenskaper.

  Det foreligger sterke holdepunkter for at en undergruppe av pasientene er bærere av kimbane (germ-line)-mutasjonersom disponerer for sykdommen. Mutasjoner i et uidentifisert gen (hpc1) på den lange armen til kromosom 1 ser ut til åvære forbundet med betydelig risiko for å utvikle sykdommen, mens mutasjoner i brystkreftgenene brca1 og brca2 gir enlettere risikoøkning. Disposisjonsgener må identifiseres og effektene av å påvise arvelig risiko for prostatacancerevalueres før man kan ta stilling til om helsevesenet bør tilby bærertesting.

  Påvisning av spesifikke molekylærgenetiske forandringer i tumor kan i fremtiden komme til å bli av betydning fordiagnostikk, prognosevurdering og valg av terapi for den enkelte pasient med prostatacancer. En bedret forståelse av demolekylærgenetiske forandringer som fører til utvikling av sykdommen, kan dessuten komme til å danne grunnlaget for nyebehandlingsstrategier som er rettet mot spesifikke genetiske forandringer i prostatakarsinomene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media