Den psykiatriske journal

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Basert på egne kliniske erfaringer og stikkprøver av journaler fra noen psykiatriske institusjoner i Oslo, trekker jegfrem en del inntrykk av svakheter og anbefaler hvordan man kan forbedre journalen. Den psykiatriske journal som andremedisinske journaler, vil i økende grad bli brukt av pasienter og advokater ved eventuelle rettssaker. Journalen erblitt ikke bare et arbeidsredskap for legen, men et juridisk dokument. Derfor bør journalen være konsis og mest muligobjektiv, og nedverdigende omtale av pasienten og pårørende bør unngås. Fra et behandlingsmessig synspunkt er detviktig at journalen ikke bare konsentrerer seg om de negative sider ved pasientens utvikling, men også trekker frempasientens ressurser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media