Den psykiatriske journal

Kringlen E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Basert på egne kliniske erfaringer og stikkprøver av journaler fra noen psykiatriske institusjoner i Oslo, trekker jeg frem en del inntrykk av svakheter og anbefaler hvordan man kan forbedre journalen. Den psykiatriske journal som andre medisinske journaler, vil i økende grad bli brukt av pasienter og advokater ved eventuelle rettssaker. Journalen er blitt ikke bare et arbeidsredskap for legen, men et juridisk dokument. Derfor bør journalen være konsis og mest mulig objektiv, og nedverdigende omtale av pasienten og pårørende bør unngås. Fra et behandlingsmessig synspunkt er det viktig at journalen ikke bare konsentrerer seg om de negative sider ved pasientens utvikling, men også trekker frem pasientens ressurser.

Anbefalte artikler