Californias Proposition 99 - et eksempel til etterfølgelse?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Omsetningen av tobakk i Norge er nå den laveste på 42 år. Andelen dagligrøykere i befolkningen er likevel fremdeles såhøy som rundt 33-34%, og andelen som røyker blant unge voksne og blant ungdom har i det siste vist en tendens tiløkning. Mens det i mange andre land i Vest-Europa og Nord-Amerika har funnet sted en klar nedgang i andel røykere, harvi i Norge praktisk talt ikke registrert noen nedgang de siste årene. I 1988 stemte flertallet av velgerne i Californiafor en lov (Proposition 99) som medførte at tobakksavgiften skulle øke med 25 cent per pakke, og 20% av disseinntektene skulle brukes til opplysningsarbeidet mot tobakk. Denne artikkelen beskriver den politiske kampen ogdebatten omkring Proposition 99 og den innvirkning loven og tiltakene som ble finansiert ser ut til å ha hatt pårøykevanene i California. Innen utgangen av 1993 hadde tobakksforbruket falt med 27%. Denne nedgangen var langtsterkere enn den historiske trenden i California, og langt sterkere enn den gjennomsnittlige nedgangen i det øvrigeUSA. Analyser tyder på at om lag 2/3 av reduksjonen skyldes prisøkningen på tobakk, den økte opplysningsinnsatsen ogdebatten om Proposition 99. Det er stort behov for å gjøre noe tilsvarende i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media