Syndromet 47,XYY

Kittang OB, Vesterhus P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en pediatrisk poliklinikk ble syndromet 47,XYY påvist hos fem pasienter i tiårsperioden 1984-95. Henvisningsårsaker var moderate skoleproblemer og sterk lengdevekst, men et barn ble diagnostisert allerede ni dager gammelt. En av pasientene hadde en halvbror med Klinefelters syndrom 47,XXY.

Vårt pasientmateriale er lite og selektert og viser relasjon mellom henvisningsårsak og kromosomanalysesvar. Vi mener at diagnostisering fikk positiv betydning for noen av pasientene.

Påvisning av syndromet 47,XYY stiller store krav til informasjon.

Anbefalte artikler