Organdonasjon fra avdøde givere i Norge 1993-96

Lien B, Brekke IB, Flatmark A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Årlig antall nekroorgangivere i Norge økte fra gjennomsnittlig 13,1 per million innbyggere i perioden 1989-92 til 15,8 per million innbyggere i perioden 1993-96. Flerorgandonasjoner utgjorde i gjennomsnitt 68%. Det er fortsatt betydelig variasjon i donasjonsrate mellom helseregionene. Behovet for organer til transplantasjon er fortsatt udekket, dette gjelder særlig torakale organer. I 1996 ville donasjonsraten vært 22,8 per million innbyggere dersom alle pårørende som ble spurt, hadde vært positive til organdonasjon. Med dagens indikasjoner for transplantasjon ville dette dekket behovet for organer.

Anbefalte artikler