Nytt på Legeforeningens hjemmeside

Artikkel

Nettopp Internett retter oppmerksomheten mot noen av mulighetene Internett byr på. Vi oppfordrer lesere som vil dele sine brukererfaringer og spennende Internett-adresser om å ta kontakt med nettredaksjonen.

Adresse: Nettredaksjonen, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefon 23 10 90 00, eller e-post til:
grete.strand@legeforeningen.no
kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

På Legeforeningens hjemmeside finnes det nå en oversikt over årsmøter, kurs og større arrangementer i regi av fylkes-, yrkes- og spesialforeningene.

Organisasjonsavdelingen i Legeforeningen har samlet informasjon om kurs, møter og andre større arrangementer, som nå er gjort søkbare på hjemmesiden. Tanken har vært å unngå “kollisjoner” mellom arrangementer som for eksempel høstmøter og Legeforeningens årvisse landsstyremøte. Arrangementene er søkbare enten alfabetisk eller på dato.

Også andre arrangører kan melde fra om kurs og møter til nettredaksjonen, gjerne som e-post. Husk informasjon om tid og sted, arrangør, målgruppe, antall deltakere, kurstimer, spesialistgodkjenning og påmeldingsadresse og -frist. Programmet kan legges ved e-postmeldingen som fil. Nettredaksjonen forbeholder seg retten til å avgjøre hvem som får plass på sidene, men alle kurs som er godkjent for spesialistutdanningen er sikret plass. Når kurskatalogen kommer vil det fortsatt være mulig å “annonsere” på disse sidene.

Søknadsskjema for ledige stillinger

Helsedirektørens søknadsblankett har nå fått navnet søknadsskjema for legestillinger. Det nye skjemaet finnes foreløpig kun i elektronisk format, og kan lastes ned til din egen maskin fra Internett.

Når du skriver adressen http://www.legeforeningen.no/stilling.rtf vil maskinen hente filen inn i Word. På det gamle skjemaet var det tydelig beskjed om at man måtte levere maskinskrevet søknad, men skrivemaskiner har vært vanskelig å oppdrive i det siste. Nå kan man levere søknad som ikke er håndskrevet, men utskrevet fra Word. På det nye søknadsskjemaet oppgis ULS-ID-nr. og internt stillingsnummer på den aktuelle stillingen (dersom dette er oppgitt), jf. utlysingsteksten.

Vårens lønnsoppgjør på Internett

Er du interessert i å følge med i årets lønnsoppgjør, kan Akademikernes sider på Internett besøkes på adressen: http://www.akademikerne.no

Under knappen Nyheter ligger det lenke til siden som heter Lønnsoppgjør. Disse sidene vil oppdateres umiddelbart når nye ting skjer i oppgjøret. E-postadresser til Akademikernes sekretariat finnes på siden som heter sekretariat, og på førstesiden er det informasjon om og lenke til alle medlemsforeningene. Vedtekter, retningslinjer, idégrunnlag og medlemstall er andre deler av innholdet på Akademikernes sider på Internett.

På Kommunenes Sentralforbund sine sider kan motpartens informasjon leses. Adressen er: http://www.ks.kommorg.no/. Informasjonen oppdateres hver dag med nyheter på førstesiden.

På Legeforeningens forhandlingssider er mye av avtaleverket samlet: http://www.legeforeningen.no/avtaleverk/index.htm.

Når nye avtaler trer i kraft vil disse legges ut så snart det er mulig.

- Nettredaksjonen, Tidsskriftet

Anbefalte artikler