Molekylærgenetisk diagnostikk

Eiken HG, Børresen-DaleA-L Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Analyse av arvematerialet DNA i forbindelse med nedarvede og ervervede sykdommer som kreft har allerede fått innpass i våre laboratorier. De siste 10-15 års forskning har vist at kompleksiteten i menneskets DNA er meget stor, og at det molekylære grunnlaget for en sykdom er sammensatt og varierende. Dette krever metoder som kan fange opp alle typer genetiske forandringer, og som samtidig er enkle, raske, billige, har stor kapasitet og er spesifikke og sensitive. Dette lar seg vanskelig forene i én teknologi. En rekke forskjellige metoder er derfor i dag i bruk for å dekke dette behovet, og disse er omtalt nærmere i artikkelen.

Anbefalte artikler