Epidural smertelindring ved fødsel - venn eller fiende?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Epidural smertelindring (analgesi) med bruk av lokalanestesimidler er svært effektiv, men metoden har vært assosiertmed motorisk blokade og økt behov for instrumentell forløsning (tang/vakuum). De siste årene er en ny type epiduralsmertelindring (lavdose kombinasjonsepidural) blitt tatt i bruk. Man bruker nå en blanding av lavdoselokalanestesimiddel (bupivakain) og fettløselige opioider (fentanyl eller sufentanil). Resultatet er bedre analgesi,mindre motorisk blokade og dermed mulighet for den fødende til å være oppegående under fødselen. Behovet forinstrumentell forløsning er også redusert. Den utstrakte bruken av petidin hos fødende kvinner er blitt kritisert ogalternativer etterlyst. Lavdose kombinasjonsepidural er et godt alternativ for kvinner som trenger farmakologisksmertelindring. Vi mener derfor metoden bør tilbys et større antall fødende enn det som er vanlig ved de fleste norskefødeavdelinger. Økt bruk av lavdose kombinasjonsepidural i Norge forutsetter bedre informasjon til de gravide ogdøgnkontinuerlig tilgang på kvalifisert anestesilege, og, ikke minst, kunnskap og entusiasme hos alle involverte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media