Epidural smertelindring ved fødsel - venn eller fiende?

Søreide E, Smedvig JP, Smedvig E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Epidural smertelindring (analgesi) med bruk av lokalanestesimidler er svært effektiv, men metoden har vært assosiert med motorisk blokade og økt behov for instrumentell forløsning (tang/vakuum). De siste årene er en ny type epidural smertelindring (lavdose kombinasjonsepidural) blitt tatt i bruk. Man bruker nå en blanding av lavdose lokalanestesimiddel (bupivakain) og fettløselige opioider (fentanyl eller sufentanil). Resultatet er bedre analgesi, mindre motorisk blokade og dermed mulighet for den fødende til å være oppegående under fødselen. Behovet for instrumentell forløsning er også redusert. Den utstrakte bruken av petidin hos fødende kvinner er blitt kritisert og alternativer etterlyst. Lavdose kombinasjonsepidural er et godt alternativ for kvinner som trenger farmakologisk smertelindring. Vi mener derfor metoden bør tilbys et større antall fødende enn det som er vanlig ved de fleste norske fødeavdelinger. Økt bruk av lavdose kombinasjonsepidural i Norge forutsetter bedre informasjon til de gravide og døgnkontinuerlig tilgang på kvalifisert anestesilege, og, ikke minst, kunnskap og entusiasme hos alle involverte.

Anbefalte artikler