Cøkal volvulus som komplikasjon ved Cornelia de Langes syndrom

Holthusen J, Røttingen J-A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Colonvolvulus hos barn er en sjelden, men alvorlig og viktig differensialdiagnose ved akutt abdomen. Vår pasient ble innlagt med en kort sykehistorie med sterke magesmerter og nedsatt allmenntilstand. Eksplorativ laparotomi viste en cøkal volvulus med nekrose av distale ileum, coecum og proksimale colon. Pasienten har Cornelia de Langes syndrom som karakteriseres ved en typisk ansiktsform, vekstretardasjon, mental retardasjon, og bl.a. ulike gastrointestinale og kardiale anomalier. Dette syndromet kan disponere for volvulus pga. mental retardasjon og økt forekomst av malrotasjon og ikke-fiksasjon av coecum og colon ascendens. Foreldrene til barn med Cornelia de Langes syndrom bør informeres om mulige komplikasjoner for dermed å kunne bidra med viktige opplysninger ved akutt sykdom hos barna.

Anbefalte artikler