Akkrediteringsprosessen ved Hormonlaboratoriet, Aker sykehus

Aanestad M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Kvalitetssikring er et helsepolitisk mål i vårt land og en oppgave som ledelsen ved Aker sykehus har prioritert. Hormonlaboratoriet har, i likhet med andre medisinske laboratorier, alltid vært opptatt av kvalitetssikring. For å sikre god analysekvalitet har laboratoriet inkludert egne kontrollsera i flere konsentrasjonsnivåer i hver analyseserie. I tillegg har deltakelse i eksterne kvalitetskontrollprogrammer vært en viktig del av laboratoriets kvalitetssikringsarbeid. Laboratoriet har også sørget for å ha gode og ajourførte metodebeskrivelser og et gjennomarbeidet system for helse, miljø og sikkerhet.

I 1991-92 varslet en av laboratoriets viktige oppdragsgivere at akkreditering innen november 1998 var en betingelse for fortsatt samarbeid. Høsten 1992 bestemte laboratoriets ledelse at vi skulle arbeide mot å oppnå akkreditering. Jeg vil her beskrive erfaringer fra prosessen som ledet frem til akkreditering av Hormonlaboratoriet.

Anbefalte artikler