Urinblæreschistosomiasis

Adobor RD, Johansen TEB, Majak B Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi omtaler en 12 år gammel somalisk gutt som ble henvist med hematuri. Urinmikroskopi viste egg av Schistosoma hematobium. Urindyrking gav ingen oppvekst. Ved urethracystoskopi ble det funnet en bringebærliknende lesjon og karakteristiske sandkornliknende utfellinger i blærens slimhinne innenfor trigonum. Slimhinnebiopsi viste schistosomaegg, noen med kalkdanning. Det var områder med plateepitelmetaplasi og infiltrasjon av plasmaceller og eosinofile granulocytter. Han fikk praziquantel 600 mg x 4 over to døgn. Ved kontroll tre måneder senere var det ingen schistosomaegg å se i urinen og det var negativt funn ved urethracystoskopi. Schistosomiasis bør overveies som differensialdiagnose ved hematuri hos pasienter fra land der sykdommen forekommer endemisk.

Anbefalte artikler