Svangerskap i livmorhalsen behandlet med metotreksat

Eggebø TM, Elve KO Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Svangerskap i livmorhalsen er en sjelden form for ektopisk svangerskap. Kirurgisk tømming kan gi kraftig vaginalblødning, og risikoen for at livmoren må fjernes er stor. Medikamentell behandling bør foretrekkes i stedet for kirurgi hvis diagnosen stilles tidlig og blødningen er moderat. Vaginal ultralydundersøkelse er svært nyttig for tidlig diagnostikk. Effekten av behandlingen kan følges med måling av beta-humant choriongonadotropin (ß-hCG) i serum. Vi presenterer et eksempel på vellykket systemisk metotreksatbehandling av et svangerskap i livmorhalsen.

Anbefalte artikler