Sosial ulikhet og helse - og hva så?

Jenum AK Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I Tidsskriftet nr. 1/1998 var sosial ulikhet og helse hovedtema. De sosiale forskjeller øker i Norge, som i en rekke vestlige samfunn. Blir helsetilstand etter hvert den sterkeste markør for sosial klasse? Hvordan forholder vi oss som leger til dette overfor den enkelte pasient, som deltakere i samfunnsdebatten og som talerør for dem som sjelden hever røsten selv? Nevnte nummer av Tidsskriftet viste til fulle hvor komplisert verden er. Dessverre viste leder og kommentarstoff knapt vei videre - helsetjenesten har lite å bidra med, sosial ulikhet og folkehelse handler kun om politikk og inntektsfordeling. Etter å ha jobbet på grasrota i Oslo øst i 15 år har jeg gjort meg noen refleksjoner om de medisinske budskap vi stadig hører - og forhold som sjelden blir omtalt.

Anbefalte artikler