Sherlock Holmes som amatørlege

Madsen S Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


I den medisinske litteratur finnes det et betydelig antall artikler om Sherlock Holmes og hans følgesvenn dr. Watson. Noen av artiklene handler om mesterdetektivens saker. Andre er opptatt av det forbilde Sherlock Holmes bør være for leger når det gjelder observasjon, innhenting av data og skarpsindig deduksjon. I denne artikkelen gjennomgås noen av sakene til Sherlock Holmes hvor medisinske forhold spiller en større rolle - og som dermed gir grunnlag for å vurdere hans innsats som amatørlege. I mange tilfeller var Holmes briljant, men enkelte ganger gjorde han alvorlige feil. I én sak (Eventyret om løvemanken) tolket han vanlige medisinske funn helt feilaktig.

Anbefalte artikler