Polymerrøykfeber

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Polymerrøykfeber (polymer fume fever) er et selvbegrensende sykdomsbilde med influensaliknende symptomer som skyldesinhalasjon av toksiske forbrenningsprodukter av fluorokarbonpolymerer (teflonliknende stoffer). Symptomene er feber,hodepine, dyspné, tørrhoste og myalgier og gir seg vanligvis i løpet av 24 timer. Det er ingen spesifikk behandling.Det beskrives her et tilfelle der 13 repetisjonssoldater ble innlagt i militær sykestue etter å ha blitt utsatt foravdunstingsprodukter fra en teltovn som var malt med en ikke-varmebestandig lakk som inneholdt fluorokarboner.Eksposisjonen varte fra en halv til to timer. De hadde alle et sykdomsbilde som liknet svært på influensa, med feber,tørrhoste, hodepine og myalgier. Det var normale funn ved klinisk undersøkelse og bare små avvik på laboratorieprøver.Ingen var så besværet at det var nødvendig med sykehusinnleggelse. Symptomene bedret seg betydelig i løpet av ett tilto døgn med symptomatisk behandling. Så langt man kjenner til, har ingen fått varige plager etter uhellet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media