Lokalt monitoreringssenter for klozapin (Leponex)-behandling

Bakken K, Bratlid T, Erlandsen C, Lingjærde O, Nome S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Siden 1994 har et lokalt monitoreringssenter for klozapin (Leponex)-behandling vært i drift ved farmasøytisk avdeling, Åsgård sykehus i Tromsø. Dette er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre legemiddelbehandling generelt, og representerer et tiltak rettet mot en gruppe psykiatriske pasienter spesielt. Senteret tilbyr sine tjenester til Leponex-forskrivende leger i helseregion 5 (Nordland, Troms og Finnmark) og overvåker blodprøvetaking og blodprøvesvar hos pasienter som behandles med Leponex. Senterets berettigelse synes forsterket etter at det ble lempet på forskrivningsrestriksjonen for Leponex høsten 1996. Målsettingen er at senteret skal bidra til at alvorlige bloddyskrasier, som opptrer hos enkelte av Leponex-brukerne, blir oppdaget i tide, slik at fatale følger unngås.

Anbefalte artikler