Lokalt monitoreringssenter for klozapin (Leponex)-behandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Siden 1994 har et lokalt monitoreringssenter for klozapin (Leponex)-behandling vært i drift ved farmasøytisk avdeling,Åsgård sykehus i Tromsø. Dette er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre legemiddelbehandling generelt, ogrepresenterer et tiltak rettet mot en gruppe psykiatriske pasienter spesielt. Senteret tilbyr sine tjenester tilLeponex-forskrivende leger i helseregion 5 (Nordland, Troms og Finnmark) og overvåker blodprøvetaking og blodprøvesvarhos pasienter som behandles med Leponex. Senterets berettigelse synes forsterket etter at det ble lempet påforskrivningsrestriksjonen for Leponex høsten 1996. Målsettingen er at senteret skal bidra til at alvorligebloddyskrasier, som opptrer hos enkelte av Leponex-brukerne, blir oppdaget i tide, slik at fatale følger unngås.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media