Kan risikofødsler ved mindre fødeavdelinger selekteres?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kan operative forløsninger ved mindre fødeavdeling forutsees slik at kvinner som trenger forløsning ved keisersnitt,tang eller vakuumekstraktor kan overflyttes til fødeavdeling? For å vurdere dette ble operative forløsninger vedLofoten sykehus i 1995 retrospektivt gjennomgått av en tverrfaglig gruppe.

  49 av 271 fødende ble operativt forløst (keisersnitt 35, tang fem, vakuumekstraktor ni). 22 (45%) ville vært utvalgtfør fødsel til å føde ved fødeavdeling/kvinneklinikk, og 20 (41%) kunne vært overflyttet i fødsel til klinikken i Bodø.De resterende sju kvinnene (14%) kunne vært forløst av jordmor ved fødestue, gitt kompetanse for vakuumekstraksjon.Blant de 98 førstegangsfødende var operativ forløsning 2,8 ganger hyppigere enn blant flergangsfødende. Dersomførstegangsfødende gis anledning til å føde ved fødestue, har vi beregnet at 8-9% av de fødende ved Lofoten sykehus måvelges ut i svangerskapstiden til å føde ved fødeavdeling/kvinneklinikk og 7-8% vil trenge overflytting i fødsel. Hvisførstegangsfødende ikke får føde ved fødestue, vil ca. 41% føde ved større avdeling, og 1-2% overflyttes i fødsel.

  Mindre fødeavdeling kan omdannes til fødestue. Forutsetningene er fastlagte og kjente utvalgskriterier, godetransportmuligheter og kompetanse for vakuumforløsning ved fødestuen. Fra 1997 er fødeavdelingen ved Lofoten sykehusomdannet til fødestue for en forsøksperiode på to år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media