Kan risikofødsler ved mindre fødeavdelinger selekteres?

Holt J, Vold IN Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kan operative forløsninger ved mindre fødeavdeling forutsees slik at kvinner som trenger forløsning ved keisersnitt, tang eller vakuumekstraktor kan overflyttes til fødeavdeling? For å vurdere dette ble operative forløsninger ved Lofoten sykehus i 1995 retrospektivt gjennomgått av en tverrfaglig gruppe.

49 av 271 fødende ble operativt forløst (keisersnitt 35, tang fem, vakuumekstraktor ni). 22 (45%) ville vært utvalgt før fødsel til å føde ved fødeavdeling/kvinneklinikk, og 20 (41%) kunne vært overflyttet i fødsel til klinikken i Bodø. De resterende sju kvinnene (14%) kunne vært forløst av jordmor ved fødestue, gitt kompetanse for vakuumekstraksjon. Blant de 98 førstegangsfødende var operativ forløsning 2,8 ganger hyppigere enn blant flergangsfødende. Dersom førstegangsfødende gis anledning til å føde ved fødestue, har vi beregnet at 8-9% av de fødende ved Lofoten sykehus må velges ut i svangerskapstiden til å føde ved fødeavdeling/kvinneklinikk og 7-8% vil trenge overflytting i fødsel. Hvis førstegangsfødende ikke får føde ved fødestue, vil ca. 41% føde ved større avdeling, og 1-2% overflyttes i fødsel.

Mindre fødeavdeling kan omdannes til fødestue. Forutsetningene er fastlagte og kjente utvalgskriterier, gode transportmuligheter og kompetanse for vakuumforløsning ved fødestuen. Fra 1997 er fødeavdelingen ved Lofoten sykehus omdannet til fødestue for en forsøksperiode på to år.

Anbefalte artikler