Kampen for å få ned svangerskapsrelatert dødelighet

Austveg B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Temaet for årets helsedag er valgt av WHO for å sette søkelyset på kvinners rett til å komme gjennom sine svangerskap med liv og helse i behold. Det er planlagt en stor mønstring i Washington. FNs generalsekretær og sjefen for Verdensbanken vil være til stede. Grunnen til denne mønstringen er at man nå forsøker å ta alvorlig at mødredødeligheten er den helseindikator som markerer det største skillet mellom u-land og i-land. Dessuten er det erkjent at den høye mødredødeligheten er et alvorlig hinder mot generell utvikling. Verdenssamfunnet har gjennom vedtak på store internasjonale konferanser forpliktet seg til å bedre forholdene, og man har bestemt at mødredødeligheten skal reduseres med 50% i løpet av få år. Men det skjer ingen bedring, tvert imot ser det ut til at situasjonen forverrer seg mange steder.

Anbefalte artikler