Inflammatorisk tarmsykdom og graviditet

Hovdenak N, Schlichting E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom) rammer ofte individer i reproduktiv alder. Behandlingen omfatter medikamenter med potensielle bivirkninger. Det er derfor rimelig at det oppstår bekymringer i forbindelse med svangerskap. Sykdommen påvirkes imidlertid lite av svangerskap. Residivfrekvensen er uendret, bortsett fra hos pasienter med aktiv sykdom på konsepsjonstidspunktet. Residiv under svangerskapet behandles på vanlig måte. Akutt kirurgisk behandling foretas etter vanlige indikasjoner. Det er ingen økt forekomst av misdannelser eller komplikasjoner under svangerskap, ved fødselen eller post partum. Sectio caesarea kan bli nødvendig ved perianal sykdom. Medikamentell behandling bør, med få unntak, fortsettes uendret. Ingen uheldige bivirkninger er rapportert ved vanlig dosering av salazopyrin, 5-aminosalisylsyre eller steroider. Planlagte svangerskap bør startes i rolig fase av sykdommen.

Anbefalte artikler