Genetiske årsaker til type 2-diabetes

Malm D Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ved type 2-diabetes er produksjonen, frigjøringen eller effekten av insulin forstyrret. Disse prosessene styres av en rekke signalmekanismer inne i cellene. Dette er proteiner som kodes i det menneskelige genom. I bukspyttkjertelens betaceller regulerer de produksjon og frigjøring av insulin. I muskler og fett regulerer de opptak av glukose. Type 2-diabetes er i høy grad arvelig. Nå som genene som koder for de intracellulære signalmekanismene er funnet, er det mulig å påvise endringer i disse gener blant type 2-diabetikere. Om én bestemt genetisk endring i en befolkning sammenfaller med utvikling av diabetes, er denne mutasjonen sannsynligvis sykdomsfremkallende. En rekke forskjellige sykdomsfremkallende mutasjoner er blitt funnet de siste to år. Type 2-diabetes er således sannsynligvis en heterogen sykdom med polygenetisk arv av en kombinasjon av viktige og mindre viktige gener som berører fedme, insulinfrigjøring og insulinvirkning. Dermed er en genotypisk klassifikasjon av type 2-diabetes mulig. De ofte forvirrende iakttakelser innen diabetesforskningen kan således forklares ved sykdommens heterogenitet og samspillet mellom miljøfaktorer og genetiske faktorer.

Anbefalte artikler