Den farmasøytiske industri - legestanden - samfunnet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hvordan er forholdet mellom den farmasøytiske industri, legestanden og samfunnet i dag - og bør det være annerledes?Slike og liknende spørsmål er stadig tilbakevendende og synes å være preget av en kritisk holdning til hva som kanansees akseptabelt. I dag går det noen grenser i forholdet mellom legemiddelindustri og leger, og disse grensene ernedfelt i et regelverk som omfatter en offentlig forskrift, bransjespesifikke etiske regler og en avtale mellompartene. Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon, som håndhever regelverket overfor legemiddelindustrien, har merenn 20 års erfaring i tolking av disse grensene. En debatt om forholdet mellom leger og industri hilses velkommen avlegemiddelindustrien, som mener det er av stor betydning at partene oppfører seg ryddig i forhold til hverandre slik atden enkeltes integritet ikke trekkes i tvil.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media