Den farmasøytiske industri - legestanden - samfunnet

Slettevold L Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hvordan er forholdet mellom den farmasøytiske industri, legestanden og samfunnet i dag - og bør det være annerledes? Slike og liknende spørsmål er stadig tilbakevendende og synes å være preget av en kritisk holdning til hva som kan ansees akseptabelt. I dag går det noen grenser i forholdet mellom legemiddelindustri og leger, og disse grensene er nedfelt i et regelverk som omfatter en offentlig forskrift, bransjespesifikke etiske regler og en avtale mellom partene. Rådet for vurdering av legemiddelinformasjon, som håndhever regelverket overfor legemiddelindustrien, har mer enn 20 års erfaring i tolking av disse grensene. En debatt om forholdet mellom leger og industri hilses velkommen av legemiddelindustrien, som mener det er av stor betydning at partene oppfører seg ryddig i forhold til hverandre slik at den enkeltes integritet ikke trekkes i tvil.

Anbefalte artikler