Cerebrale mikroemboli påvist med transkranial ultralyddopplerundersøkelse

Lund C, Brækken SK, Haggag KJ, Røste LS, Russell D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Transkranial ultralyddopplerundersøkelse er en vel etablert noninvasiv metode som brukes til å utføre dynamiske undersøkelser av hjernens blodsirkulasjon. Med transkranial ultralyddopplerteknikk er det mulig å påvise sirkulerende mikroemboli i hjernens arterier. Erfaringene fra klinisk forskning med mikroembolusdeteksjon viser at denne metoden gir ny og verdifull kunnskap om etiologi og patofysiologi ved cerebrovaskulær sykdom.

Det å påvise cerebrale mikroemboli ved invasive kardiovaskulære undersøkelser og operasjoner beviser at emboli introduseres i hjernens tilførende arterier, og indikerer sannsynligvis at det foreligger økt risiko for embolisk betinget hjerneskade. Mikroemboli kan finnes hos mange pasienter med akutt cerebral iskemisk sykdom, og man kan ofte påvise en aktiv emboluskilde. Mikroembolusdeteksjon synes også å være en egnet metode til å identifisere hvilke asymptomatiske pasienter med arteriosklerotisk sykdom som har særlig høy risiko for å få emboliske hjerneslag. I fremtiden kan mikroemboluspåvisning bli et nyttig redskap i studiesammenheng til å evaluere medikamenteffekt ved emboliske hjerneslag.

Anbefalte artikler