Bisfosfonater - farmakologi og klinisk bruk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over nyere studier som har plassert bisfosfonatene som første alternativetter østrogentilskudd i behandlingen av etablert postmenopausal osteoporose. Større kliniske studier foreligger nå foraminobisfosfonatet alendronat, og viser klart dets evne til å reversere osteoporoseprosessen og reduserefrakturtendensen. Brukt etter etablerte retningslinjer har de tilgjengelige bisfosfonatene få bivirkninger. Denspesifikke affinitet disse stoffene har til knokkelvev forklarer den diagnostiske bruken av radioaktivt merkedederivater i skjelettscintigrafi. Bisfosfonater deponeres i beinvev og gir en hemning av osteoklastisk beinresorpsjon.Osteoklasthemningen forklarer så vel virkningen ved osteoporose som stoffenes effektivitet i behandlingen av Pagetssykdom og cancerindusert hyperkalsemi. Ved myelomatose og ved enkelte typer beinmetastaser kan bisfosfonater muligensredusere både knokkelsmerter og frakturtendens. Videre forskning er ønskelig for å få bedre innsikt i bisfosfonatenesterapeutiske virkninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media