Simulert virkelighet innen utdanning av medisinere

Edvardsen Ø, Steensrud T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Teknologi basert på simulert virkelighet, virtual reality, benyttes i stadig flere kommersielle industrielle sammenhenger, og den medisinske litteraturen har i flere år lovet et snarlig gjennombrudd for denne teknologien innen utdanning av medisinere. Teknologien har et stort potensial innen medisinerutdanningen, men det synes å være et betydelig gap mellom forventningene og det teknologien faktisk kan tilby i dag. For å skaffe informasjon om hva som er mulig å få til per i dag, foretok en av forfatterne (TS) en studiereise til et av de ledende laboratorier innen denne type utdanning av medisinere. Deltakelse ved konferansen Medicine meets virtual reality V (San Diego, 25.-27.1. 1997) var også en del av arbeidet med å skaffe informasjon om dette feltet. I denne artikkelen presenterer vi grunnleggende terminologi og teknologi på området. Dessuten gir vi en rapport fra konferansen og besøket ved laboratoriet. Vi diskuterer hvorvidt teknologien med fordel vil kunne anvendes i medisinerutdanning i Norge i dag. De nåværende systemer er kostbare og deres nytteverdi i undervisningen for liten til at det synes forsvarlig å gjøre store investeringer i slikt utstyr for utdanning av medisinere.

Anbefalte artikler