Simulert virkelighet innen utdanning av medisinere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Teknologi basert på simulert virkelighet, virtual reality, benyttes i stadig flere kommersielle industriellesammenhenger, og den medisinske litteraturen har i flere år lovet et snarlig gjennombrudd for denne teknologien innenutdanning av medisinere. Teknologien har et stort potensial innen medisinerutdanningen, men det synes å være etbetydelig gap mellom forventningene og det teknologien faktisk kan tilby i dag. For å skaffe informasjon om hva som ermulig å få til per i dag, foretok en av forfatterne (TS) en studiereise til et av de ledende laboratorier innen dennetype utdanning av medisinere. Deltakelse ved konferansen Medicine meets virtual reality V (San Diego, 25.-27.1. 1997)var også en del av arbeidet med å skaffe informasjon om dette feltet. I denne artikkelen presenterer vi grunnleggendeterminologi og teknologi på området. Dessuten gir vi en rapport fra konferansen og besøket ved laboratoriet. Vidiskuterer hvorvidt teknologien med fordel vil kunne anvendes i medisinerutdanning i Norge i dag. De nåværende systemerer kostbare og deres nytteverdi i undervisningen for liten til at det synes forsvarlig å gjøre store investeringer islikt utstyr for utdanning av medisinere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media