Primær binyrebarksvikt - en diagnostisk utfordring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) karakteriseres av tretthet, anoreksi, vekttap, kvalme, hypotensjon,hyperpigmentering og salthunger. Ved ubehandlet tilstand er letaliteten 100%, mens pasienter som substitueres medbinyrebarkhormoner, har normale leveutsikter. Primær binyrebarksvikt kan opptre isolert eller som en del av etpolyendokrint syndrom. Det faktum at tilstanden utvikler seg over flere år og at mange av symptomene er uspesifikke,gjør at pasientene ofte ikke diagnostiseres før en livstruende addisonkrise oppstår. Den vanligste årsaken tilbinyrebarksvikt er en autoimmun destruksjon av barkvevet. Ved denne tilstanden finnes sirkulerende autoantistoffer motbinyrebark. Majoriteten av disse autoantistoffene er rettet mot det steroidogene enzymet 21-hydroksylase, ogantistoffer kan nå kvantiteres i laboratoriet. Mindre vanlige årsaker til binyrebarksvikt er tuberkulose, blødning,metastaser og adrenoleukodystrofi. Ved hjelp av tre kasuistikker vil vi belyse kliniske aspekter ved Addisons sykdom oghvordan tilstanden kan diagnostiseres og behandles.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media