Oslo '96 - hvordan går det?

Wyller VB Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Det nye problembaserte og integrerte medisinstudiet i Oslo startet høsten 1996. Vi undersøkte studentenes og lærernes tilfredshet med første semester, og lærernes forventninger til ny studieplan. Vi undersøkte også sammenhengen mellom studentenes vurdering av enkeltfaktorer og deres tilfredshet med smågruppeveilederne og semesteret som helhet.

På spørreskjemaer ble studenter (n = 127), veiledere (n = 26) og forelesere (n = 28) i første semester bedt om å vurdere elementer i semesteret på en fempunkts skala (svarprosent 92-100).

79% av studentene og 91% av lærerne var godt eller svært godt fornøyd med semesteret som helhet. Studentenes tilfredshet med semesteret korrelerte med deres vurdering av faglig innhold, fagintegrasjon og oppgavene for problembasert læring. Studentenes tilfredshet med smågruppeveilederne korrelerte med vurderingen av veiledernes bidrag til faginnhold og arbeidsprosess, og deres personlige egenskaper. Veilederne selv forventet at den nye studieplanen vil gi bedre effekt enn den gamle på alle områder unntatt studentenes basalfagskunnskaper.

Anbefalte artikler