Kolecystektomi i den laparoskopiske æra

Wasmuth HH, Guleng RJ, Danielsen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra september 1991 til mai 1996 foretok vi en fortløpende registrering av de 323 første laparoskopiske kolecystektomier utført ved vår avdeling. I samme periode ble det gjort 46 åpne operasjoner. Halvparten av pasientene hadde gallekolikk som eneste indikasjon. 47 operasjoner ble konvertert (14%) til åpen tilgang. Årsaken var i 80% av tilfellene uoversiktlig anatomi på grunn av komplikasjoner til gallesteinssykdom. Indikasjonene for 46 åpne operasjoner var akutt kolecystitt og gallegangsstein. Det var to alvorlige komplikasjoner til den laparoskopiske prosedyre. En pasient døde av septikemi etter iatrogen duodenalskade forårsaket av diatermi med senere perforasjon. En pasient utviklet en sen gallegangsstriktur grunnet iskemi etter fridisseksjon av choledochus. Den laparoskopiske teknikk kan frigjøre kirurgtid.

Anbefalte artikler