Klinisk beslutningslære ved medisinstudiet i Trondheim

Johannessen T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Undervisningen i klinisk beslutningslære ved det nye medisinstudiet i Trondheim er i 3. og 4. studieår organisert i en kursserie. Formålet med kursserien er å utvikle en kritisk vurderingsevne hos studentene basert på anvendelse av vitenskapelige metoder i deres kliniske tenkning. Et arbeidshefte og et svarhefte er laget for det enkelte kurs. Integrert i arbeidsheftet er kortfattede innføringer i viktige prinsipper i klinisk beslutningslære. Kliniske vignetter er utgangspunktet for oppgaver som studentene skal løse. Under kurset veksler studentenes aktivitet mellom å lese teori, løse oppgaver og diskutere med læreren i plenum. Foruten å formidle kunnskap om klinisk beslutningslære gir kursene studentene anledning til å øve opp sine ferdigheter i å anvende denne kunnskapen.

Anbefalte artikler