Hvordan vil samfunnsmedisinen være om 20 år?

Øgar P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hvordan vil samfunnsmedisinen være om 20 år? Det er flere mulige innfallsvinkler til dette spørsmålet. Tidligere helsedirektør Torbjørn Mork avviste slike problemstillinger med å si at han ikke forvaltet troens departement, men han var gjerne behjelpelig med å sette telefoner over til Kirke- og undervisningsdepartementet. Andre er ikke like avvisende, enten de nå forvalter troen eller bruker sin kunnskap og sin fantasi til å tegne mulige scenarier basert på ulike tenkte utviklingsretninger.

Anbefalte artikler