Fastlegeprosjektet

Christiansen T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Fastlegeordningen planlegges innført i Norge innen januar 2000. Det er etablert en egen prosjektgruppe i Sosial- og helsedepartementet for å forberede reformen. Seks referansegrupper skal i løpet av våren 1998 ta for seg de spesielle utfordringer som er knyttet til utkant- og småkommuner, offentlig legearbeid, listeføring, turnuslegeordning, legevakt og øyeblikkelig hjelp og hensynet til den samiske befolkning.

Anbefalte artikler