Fastlegeordningen - samarbeid om den beste løsningen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra januar 2000 skal alle innbyggere som ønsker det ha sin egen fastlege. Hensikten er å skape et mer stabilt og trygtforhold mellom lege og pasient i allmennlegetjenesten i hele landet. Stortinget har bedt Regjeringen gjennomførefastlegereformen i samarbeid med de berørte parter. Samarbeid er nødvendig for å finne gode og fornuftige løsninger påulike forhold i ordningen. Den norske lægeforening, Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedepartementet harallerede hatt møter om hvordan vi best mulig kan gjennomføre fastlegereformen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media