Fastlegeordningen - samarbeid om den beste løsningen

Høybråten D Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Fra januar 2000 skal alle innbyggere som ønsker det ha sin egen fastlege. Hensikten er å skape et mer stabilt og trygt forhold mellom lege og pasient i allmennlegetjenesten i hele landet. Stortinget har bedt Regjeringen gjennomføre fastlegereformen i samarbeid med de berørte parter. Samarbeid er nødvendig for å finne gode og fornuftige løsninger på ulike forhold i ordningen. Den norske lægeforening, Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedepartementet har allerede hatt møter om hvordan vi best mulig kan gjennomføre fastlegereformen.

Anbefalte artikler